Wat doet het fonds?

Het Rengelinkfonds geeft ondersteuning aan innovatieve onderwijsprojecten van Hogeschool Inholland.

De rechtsvorm van het J.W. Rengelinkfonds is een stichting. Het Fonds wordt bestuurd door een bestuur van 5 leden en staat los van Hogeschool Inholland.

Het vermogen van de Stichting wordt belegd in aandelen en obligaties. De opbrengst daarvan komt ten goede aan de projecten die door het Fonds worden ondersteund.

Samenwerking Hogeschool Inholland

Statutair steunt het Fonds alleen onderwijsprojecten van Hogeschool Inholland. Voor subsidiëring komen die projecten in aanmerking die én een directe bijdrage leveren aan de innovatie van het onderwijs binnen de Hogeschool én door medewerkers en studenten van de Hogeschool worden uitgevoerd.

Financiele middelen van de stichting​

De stichting beschikt over een vermogen dat wordt belegd in aandelen en obligaties. Het bestuur van de stichting belegd zelf niet actief maar heeft daarvoor een vermogensbeheerder ingeschakeld.

De beleggingen leveren een zeker rendement op dat in principe voor de subsidiëring van onderwijsprojecten kan worden gebruikt. Hiervoor is een verdeelsleutel ontwikkeld waarvan het doel is om het vermogen op peil te houden maar om tegelijkertijd zoveel mogelijk projecten te ondersteunen.

Subsidie

Doelstelling van het fonds is om projecten met betrekking tot onderwijsinnovatie financieel te ondersteunen. Uitgangspunten voor de toekenning van subsidie zijn:

  • Innovatief
  • Niet te financieren vanuit reguliere onderwijsmiddelen
  • Passend bij de doelstellingen van Hogeschool Inholland

Beoordeling van de aanvraag

Indien nodig laat het bestuur zich adviseren door (externe) deskundigen bij de beoordeling van de aanvraag. Het bestuur is verantwoordelijk voor de genomen besluiten. Over de genomen besluiten van het bestuur kan niet worden gediscussieerd of gecorrespondeerd.

Enkele projecten

Rengelinkhal

Hogeschool Inholland Haarlem heeft de beschikking over een fraaie, overdekte sportvoorziening. De bouw van deze sporthal in 2005 is mogelijk gemaakt door subsidiëring van het J.W. Rengelinkfonds.

Project Crossing Borders

Studenten leren om op meerdere manieren over grenzen te kijken. Ze werken taakgericht samen met medestudenten en docenten die een andere nationale, culturele en vakinhoudelijke achtergrond hebben. Door een kleinschalig vergelijkend onderzoek uit te voeren ervaren ze hoe voorzieningen op het gebied van sociaal werk in de deelnemende landen georganiseerd zijn en wat de achterliggende opvattingen zijn. Tevens communiceren ze op afstand met elkaar door gebruik te maken van videoconferenties en de sociale media die ze al uit eigen ervaring kennen.

Project MIRO

Dit door het Rengelinkfonds ondersteunde project maakt het mogelijk om vanuit Haarlem een internationale masteropleiding ‘Radiotherapie’ (in het Engels) aan te bieden.
Deze afbeelding toont het bestralingsplan van een dwarsdoornede van een patiënt met een longtumor en rechts onder in het klein een bestralingsplan van een patiënt met een tumor in het hoofd-halsgebied. Het maken van dergelijke bestralingsplannen is het thema van één van de onderwijseenheden van deze masteropleiding.

Pabo-beeldbank

In dit door het Rengelinkfonds financieel ondersteund project  wordt een veertigtal video-opnames verzameld, die aansluiten bij kenmerkende beroepssituaties en bij de studieloopbaanbegeleiding van de pabostudenten.

Mobiele radioset

Bij het onderwijs van M.E.M. is er veel aandacht voor praktijkgerichte projecten en opdrachten waarvan het radiomaken onderdeel uitmaakt. Het Rengelinkfonds is meefinancier van een digitale mobiele radioset om studenten vaardigheden te laten ontwikkelen die gericht zijn op het actuele radiowerkveld. Studenten kunnen op een gebruiksvriendelijke en actuele manier mobiele materialen, waarvan ze nu al veel gebruik maken, ook combineren met radio.