ENKELE VOORBEELDEN

Project MIRO (Medical Imaging Radiation Onconogy) 

 
Dit door het Rengelinkfonds ondersteunde project maakt het mogelijk om vanuit Haarlem een internationale masteropleiding ‘Radiotherapie’ (in het Engels) aan te bieden.
Deze afbeelding toont het bestralingsplan van een dwarsdoornede van een patiënt met een longtumor en rechts onder in het klein een bestralingsplan van een patiënt met een tumor in het hoofd-halsgebied. Het maken van dergelijke bestralingsplannen is het thema van één van de onderwijseenheden van deze masteropleiding.

Pabo-beeldbankIn dit door het Rengelinkfonds financieel ondersteund project  wordt een veertigtal video-opnames verzameld, die aansluiten bij kenmerkende beroepssituaties en bij de studieloopbaanbegeleiding van de pabostudenten.

Project Crossing Borders

Studenten  leren om op meerdere manieren over grenzen te kijken. Ze werken taakgericht samen met medestudenten en docenten die een andere nationale, culturele en vakinhoudelijke achtergrond hebben. Door een kleinschalig vergelijkend onderzoek uit te voeren ervaren ze hoe voorzieningen op het gebied van sociaal werk in de deelnemende landen georganiseerd zijn en wat de achterliggende opvattingen zijn. Tevens communiceren ze op afstand met elkaar door gebruik te maken van videoconferenties en de sociale media die ze al uit eigen ervaring kennen.Mobiele radioset

Bij het onderwijs van M.E.M. is er veel aandacht voor praktijkgerichte projecten en opdrachten waarvan het radiomaken onderdeel uitmaakt. Het Rengelinkfonds is meefinancier van een digitale mobiele radioset om studenten vaardigheden te laten ontwikkelen die gericht zijn op het actuele radiowerkveld. Studenten kunnen op een gebruiksvriendelijke en actuele manier mobiele materialen, waarvan ze nu al veel gebruik maken, ook combineren met radio.