Over ons

Over het Rengelinkfonds

Het Rengelinkfonds ondersteunt innovatieve onderwijsprojecten projecten van Hogeschool Inholland.

Het J.W.Rengelinkfonds is een stichting die in 1997 werd opgericht en als doel heeft onderwijsinnovatie financieel te steunen. Het Fonds beschikt over een vermogen waarvan het rendement jaarlijks besteed kan worden aan innovatieve projecten van Hogeschool Inholland.

Een stukje historie

Historie van het J.W. Rengelinkfonds

Het Rengelinkfonds, aanvankelijk genaamd Steunstichting Hogeschool Haarlem, is gevormd door integratie van de ondersteuningsfondsen van de de HBO-instellingen die per 1 januari 1988 zijn gefuseerd tot de Hogeschool Haarlem.
De te onderscheiden ondersteuningsfondsen waren: de Stichting tot Steun van het Sociaal-Pedagogisch Onderwijs van de SOSA (Stichting Opleidingen Sociale Arbeid), de Stichting Belangen Hoger Technisch en Economisch Onderwijs, het P.H. van der Leyfonds van de (Rijks)Pedagogische Academie Haarlem en het Fonds Akademie Gezondheidszorg (AGZ) Haarlem.

Na de fusie van de genoemde hbo-instellingen is na enige tijd besloten de verschillende ondersteuningsfondsen onder een noemer te brengen, de vermogens samen te voegen en de Steunstichting onafhankelijk te maken van de hogeschool  Inholland en haar afdelingen.

De eerste bestuursvergadering van de Steunstichting vond plaats op 15 januari 1997. De statutaire oprichtingsdatum is 19 december 1997. In 2000 is na het overlijden in 1999 van de bestuursvoorzitter van de SOSA, J.W. Rengelink, de naam van het fonds veranderd in J.W. Rengelinkfonds.

Voor meer informatie zie Rengelink, Jan Willem (1912-1999). www.knaw.nl

Missie
Het Fonds ondersteunt innovatieve onderwijsprojecten van Hogeschool Inholland door het verstrekken van subsidies.
Visie
Onderwijsinnovatie is een gerichte verbetering van de kwaliteit van het onderwijs met behulp van nieuwe processen of technieken. Onderwijs is constant in beweging en innovatie is daarbij een van de drijvende krachten.

Innovatie in het onderwijs van Hogeschool Inholland moet krachtig worden ondersteund en het Fonds kan daarbij behulpzaam zijn door het verstrekken van subsidies en financiële bijdragen aan innovatieve onderwijsprojecten in de meest brede zin van het woord.

Feiten & Cijfers

Projecten
0
Bijdragen tot
0
Gesubsidieerd
0
Opgericht in
0