HISTORIE

Historie van het J.W. Rengelinkfonds
Het Rengelinkfonds, aanvankelijk genaamd Steunstichting Hogeschool Haarlem, is gevormd door integratie van de ondersteuningsfondsen van de de HBO-instellingen die per 1 januari 1988 zijn gefuseerd tot de Hogeschool Haarlem.
De te onderscheiden ondersteuningsfondsen waren: de Stichting tot Steun van het Sociaal-Pedagogisch Onderwijs van de SOSA (Stichting Opleidingen Sociale Arbeid), de Stichting Belangen Hoger Technisch en Economisch Onderwijs, het P.H. van der Leyfonds van de (Rijks)Pedagogische Academie Haarlem en het Fonds Akademie Gezondheidszorg (AGZ) Haarlem.

Na de fusie van de genoemde HBO-instellingen is na enige tijd besloten de verschillende ondersteuningsfondsen onder een noemer te brengen, de vermogens samen te voegen en de Steunstichting onafhankelijk te maken van de Hogeschool en haar afdelingen.

De eerste bestuursvergadering van de Steunstichting vond plaats op 15 januari 1997. De statutaire oprichtingsdatum is 19 december 1997. In 2000 is na het overlijden in 1999 van de bestuursvoorzitter van de SOSA, J.W. Rengelink, de naam van het fonds veranderd in J.W. Rengelinkfonds.

Gebouw van de Rijkskweekschool/ (Rijks) Pedagogische Academie Haarlem waar werd lesgegeven van 1914 tot 1987.

hts

Het voormalige HTS-gebouw aan de Veldzigtlaan te Haarlem. De HEAO was vele jaren gehuisvest in een aanpalend noodgebouw. Na 1980, voor de totstandkoming van de Hogeschool Haarlem, waren de HTS en HEAO geïntegreerd als IHBO Haarlem.

Van der Ley
P.H van der Ley was een gerenommeerde leraar en directeur van de Kweekschool gedurende 56 jaar (!) van 1865 tot 1921.

 

Het (nood)gebouw waarin de Haarlem Business School (HEAO) veel langer dan gepland was gehuisvest.