HET BESTUUR

Het huidige bestuur is samengesteld uit oud-personeelsleden van de Hogeschool Haarlem en haar voorgangers.
Voorzitter C. M. de Both was adjunct-directeur beheer bij de SOSA en directeur personeelszaken bij de Hogeschool Haarlem.
Secretaris W.U. Buwalda heeft gewerkt als adjunct-directeur van de (Rijks)Pedagogische Academie Haarlem.

Penningmeester A.H. Rutten was adjunct-directeur financiën van de SOSA.
Bestuurslid B. Looijenga was manager beheer van de SOSA-vestigingen Alkmaar, Haarlem en Amsterdam en later coördinator nieuwbouw van de Hogeschool Haarlem.

Adresgegevens secretariaat
Geestakker 43
1852 EW Heiloo
Tel. 072-5321404/06-81863938
E-mailadres: [email protected]
Website: www.rengelinkfonds.nl

BESTUURSLEDEN GEZOCHT
Het J.W. Rengelinkfonds ondersteunt op aanvraag innovatieprojecten binnen de Hogeschool Inholland. Het fonds is een zelfstandige stichting binnen een samenwerkingsverband met de Hogeschool Inholland. Het fonds zoekt geïnteresseerden met bestuurlijke ervaring, die op vrijwillige basis bereid zijn één van de kernfuncties, voorzitter, secretaris of penningmeester uit te oefenen. Affiniteit met het onderwijs, bij voorkeur specifieke bekendheid met het hoger beroepsonderwijs, strekt tot aanbeveling. Ook oud-werknemers van de Hogeschool Inholland, die voldoen aan de profieleisen, kunnen in aanmerking komen voor een bestuursfunctie.
Een profielbeschrijving is op aanvraag verkrijgbaar.
Inlichtingen telefonisch 06-22222936 of 06-81863938. E-mailadres: [email protected]


In het eerste bestuur, het bestuur van de Steunstichting Hogeschool Haarlem, (1997) hadden vertegenwoordigers van de sector SOSA, van de sector HTO/HEAO en de Pedagogische Academie zitting. H.A.J. Kemner was van 1997 tot zijn overlijden in 2011 een markante voorzitter van het bestuur van het Rengelinkfonds. De heer Kemner werd in 1979 directeur van de SOSA en in 1986 de eerste collegevoorzitter van de Hogeschool Haarlem. In 1989 werd hij voorzitter van de HBO-Raad.