in memoriam

IN MEMORIAM JOS GERRITS

Begin augustus is onze penningmeester Jos Gerrits op tachtigjarige leeftijd overleden.
Jos had gezondheidsklachten, maar niettemin kwam zijn dood onverwacht. Het bestuur van het Rengelinkfonds heeft met verdriet afscheid van hem genomen.
Jos Gerrits studeerde sociologie en werkte na zijn afstuderen aanvankelijk bij de Zaanse Stichting voor Psychologie. De stichting was onder meer actief op het gebied van personeelsselectie en loopbaanbegeleiding. Jos leverde hier als adviseur zijn bijdrage aan. Na enkele jaren maakte hij een switch naar het onderwijs en ging eerst als docent aan de slag bij de school voor hoger economisch onderwijs (HEAO) in Amsterdam.  Een volgende stap in zijn loopbaan was zijn overgang naar de Stichting voor Sociale Arbeid (SOSA), waar hij directeur werd van de opleidingen voor Personeel en Arbeid. Hij gaf vele jaren leiding aan deze opleidingen, die op vele plaatsen, verspreid over het land, gegeven werden. Bij deze functie hoorde ook dat hij lid was van de centrale directie van de SOSA, destijds een van de grootste instellingen voor hoger en middelbaar beroepsonderwijs in Nederland. De SOSA verzorgde diverse vormen van sociaalpedagogisch onderwijs, waaronder de opleidingen voor personeelswerk.  Daarnaast werd ook nascholing gegeven, niet alleen in Nederland maar ook op de Nederlandse Antillen.
Jos was een empathische manager, niet zonder humor, die als hij dit nodig vond ook heel zakelijk kon optreden. Deze kwaliteiten kwamen hem ook zeer van pas toen hij, tegen het einde van zijn loopbaan in het onderwijs, besloot een stapje terug te doen en medewerkers van Hogeschool Haarlem ging coachen. Velen kozen voor een coachingstraject bij Jos en kwamen er beter door in hun professionele vel te zitten.
Naast zijn beroepswerk was Jos Gerrits ook als vrijwilliger actief in diverse functies. Zo was hij verschillende jaren bestuurslid van het Ignatiusgymnasium in Amsterdam, waar hij als vicevoorzitter meehielp de school door een moeilijke fase van bestuurlijke fusie te loodsen.
Als penningmeester van de Stichting J.W. Rengelinkfonds was Jos een plezierig, loyaal en deskundig bestuurslid. Hij bewaakte op gedegen wijze de penningen van de stichting en deed dit vele jaren.  Vanuit zijn brede onderwijservaring had hij daarnaast ook een goed oog voor de kwaliteit van de innovatieprojecten die ter subsidiëring aan het bestuur werden voorgelegd.
Het bestuur zal Jos Gerrits missen. Met groot respect gedenkt het de bijdrage die hij heeft geleverd aan het werk van de stichting.

Haarlem, augustus 2019
Het bestuur van de Stichting J.W. Rengelinkfonds
Kees de Both, Wim Buwalda, Jan Bekker