Het Rengelinkfonds geeft ondersteuning aan innovatieve onderwijsprojecten van Hogeschool Inholland.

Rengelinkfonds

Het Rengelinkfonds geeft ondersteuning aan innovatieve onderwijsprojecten van Hogeschool Inholland.

Missie en visie

Missie

Het Fonds ondersteunt innovatieve onderwijsprojecten binnen Hogeschool Inholland door het verstrekken van subsidies.

Visie

Onderwijsinnovatie is een gerichte verbetering van de kwaliteit van het onderwijs met behulp van nieuwe processen of technieken. Onderwijs is constant in beweging en innovatie is daarbij een van de drijvende krachten.

Innovatie in het onderwijs van Hogeschool Inholland moet krachtig worden ondersteund en het Fonds kan daarbij behulpzaam zijn door het verstrekken van subsidies en financiële bijdragen aan innovatie onderwijsprojecten in de meest brede zin van het woord


Het Rengelinkfonds ondersteunt projecten gericht op onderwijsinnovaties binnen de Hogeschool door het beschikbaar stellen van financiële middelen in de vorm van een subsidie.

Niet alle kosten die samenhangen met de uitvoering van
een innovatief project worden gesubsidieerd, het gaat om een deelbijdrage. Ook anderen moeten (in kind of in cash) aan de kosten van het project bijdragen (zie het hoofdstuk ‘Aanvragen’).

Er wordt alleen een subsidie verstrekt als het project niet uit reguliere middelen kan worden gefinancierd.

Het indienen van een aanvraag

Een aanvraag voor een bijdrage kan worden ingediend door docenten, lectoren, opleidingsmanagers en domeindirecteuren. Ook Studieverenigingen en Studentsuccescentra kunnen een aanvraag bij het fonds indienen.

Beoordeling

De wijze waarop een aanvraag kan worden ingediend wordt in het hoofdstuk ‘Aanvragen’ beschreven. Het bestuur van het Fonds neemt de aanvragen in overweging en zal deze zorgvuldig behandelen en beoordelen. Indien nodig laat het bestuur zich bijstaan door een of meer (externe) deskundigen.

Subsidieaanvragen

Subsidie aanvragen voor projecten kunnen vier maal per jaar worden ingediend. Inclusief de pre-aanvraag duurt de beoordeling en de besluitvorming van een aanvraag ongeveer 10 weken.
Data voor indienen van een projectaanvraag lopen parallel met de 4 lesperiodes.

Deze data zijn zo gekozen dat de aanvrager, ruim voor de start van een nieuwe onderwijsperiode, op de hoogte is van de beslissing van het bestuur.

Financiering

Het Rengelinkfonds ondersteunt alleen onderwijs innovatieve projecten. Het betreft te allen tijde een deelfinanciering en de betreffende aanvraag dient niet vanuit de reguliere onderwijsmiddelen gefinancierd te kunnen worden.

Feiten & Cijfers

Aantal projecten
0
Maximale bijdragen
0
Tot nu toe gesubsidieerd
0
Opgericht in
0