WAT IS HET FONDS?

Het fonds is in 1997 ontstaan uit het samengaan van de steunfondsen van voorgangers van de Hogeschool Haarlem, te weten de fondsen van de Stichting voor Opleiding tot Sociale Arbeid (SOSA), de HTS/HEAO Haarlem, de (Rijks)Pedagogische Academie Haarlem en de Academie voor Gezondsheidszorg/MBRT Haarlem. De vermogens van de onderscheiden fondsen zijn na de fusie van deze hbo-instellingen in één fonds ondergebracht.

WAT DOET HET FONDS?

Het doel van het fonds is het financieel ondersteunen van activiteiten en/of bijzondere aanschaffingen die gericht zijn op het verbeteren van de onderwijskwaliteit en die niet voor de normale bekostiging in aanmerking komen. Aanvragen voor ondersteuning betreffen onderwijsactiviteiten binnen Inholland-Haarlem en daaraan gerelateerde opleidingen buiten Haarlem. In bijzondere gevallen bestaat de mogelijkheid onderwijsactiviteiten te ondersteunen die binnen Inholland buiten Haarlem of door andere onderwijsorganisaties worden uitgevoerd.
De ondersteuning kan worden toegekend mits wordt voldaan aan een aantal voorwaarden (zie: VOORWAARDEN).

WAT KOMT IN AANMERKING VOOR ONDERSTEUNING?

De door het Fonds te subsidiëren activiteiten kennen een brede variatie binnen de vermelde doelstelling. Op grond van een door of namens het opleidingsmanagement ingediend activiteitenplan of projectplan (zie: VOORWAARDEN) vindt een beoordeling plaats door het bestuur van het J.W. Rengelinkfonds. Het bestuur toetst de plannen aan het Reglement financiële ondersteuning onderwijsvernieuwing en aan het Format voor de aanvraag. Op grond hiervan volgt een besluit over de gevraagde financiële ondersteuning.

Grand Hotel Funckler, later het centraal bureau van de SOSA

 

Op het adres Kruisstraat 10-12 te Haarlem was van 1856 tot 1957 het voormalige, prestigieuze Grand Hotel Funckler gevestigd. In het hotel verbleven ooit internationale en nationale beroemdheden zoals Sarah Bernhardt, Johan Strauss, Louis Bouwmeester en Prins Hendrik. In de jaren zeventig van de vorige eeuw werd hier het centraal bureau van de SOSA gevestigd. Na de fusie in 1987-1988 van de Haarlemse hbo-instellingen, werd het pand het centraal bureau van de Hogeschool Haarlem. Thans is er een supermarkt gevestigd.

RengelinkJ.W. RENGELINK (1912-1999) bekleedde verschillende functies in de Nederlandse politiek en omroepwereld. Hij maakte in de Tweede Wereldoorlog deel uit van het verzet. Vele jaren was hij voorzitter van het bestuur van de SOSA. Als hommage aan zijn voorzitterschap is in het jaar 2000 gekozen voor de naam J.W. Rengelinkfonds.